Poczet Dydaktyków Chemii

Marian Tadeusz Langner

Urodził się 12.08.1930 we Lwowie, zmarł 25.05.1994 w Katowicach. Zdał maturę w 1951 roku w Bytomiu. W 1954  ukończył Studia chemiczne w PWSP w Katowicach. Magisterium w 1956 rok. Obronił pracę doktorską w 1964 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Promotorem pracy był  prof. dr  J. Zborowski. Jego temat pracy doktorskiej to: Problem operatywności w nauczaniu rachunku chemicznego na poziomie szkoły średniej.

Od 15 lutego 1955 był zatrudniony w PWSP w Katowicach. W 1968 roku został docentem etatowym w Uniwersytecie Śląskim. W latach 1968-72 pełni funkcję prodziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego i od 1968 roku kierownika w Zakładzie Dydaktyki Chemii. Członek Egzekutywy DOP PZPR (1966-1974). Był również członkiem Zespołu do spraw aktywizacji społeczno-politycznej przy POP PZPR UŚ (1969-1970) oraz członkiem Komisji Nauki przy KW PZPR w Katowicach (1964-1970). W latach 1979-80 korzystał z płatnego urlopu, a następnie obniżki wymiaru godzin (1981/82). Po przejściu na emeryturę (marzec 1991 rok) nadal był zatrudniony na ½ etatu do lutego 1994 roku w Uniwersytecie Śląskim. Twórca ponad stu publikacji. Jest autorem lub współautorem między innymi takich książek jak:

  • „Wybrane zagadnienia metodyki nauczania chemii”, red. M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1982.
  • „Metodyka nauczania elementów stechiometrii chemicznej”, M Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986
  • „Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania chemii w szkole podstawowej i średniej”, M. Langner   wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
  • „Reakcje utleniania-redukcji w nauczaniu chemii”, M. Langner, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
  • „Modelowanie i eksperyment chemiczny: (problemy dydaktyczne)”, M. Langner wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989.
  • „Wybrane zagadnienia metodyki nauczania podstaw elektrochemii w liceum ogólnokształcącym”, A. Langner, M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1975.

·      „Metodyka rozwiązywania równań utleniania i redukcji” M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985.

·      „Ćwiczenia i demonstracje z chemii ogólnej i nieorganicznej z uwzględnieniem wskazówek metodycznych”, A. Podgórecka, M. Langner, wyd. PWN, Warszawa 1959.

·      „Elementy stechiometrii roztworów i mieszanin wraz z uwagami o sposobach rozwiązywania zadań”, M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1973.

·      „Problem struktury programu nauczania podstaw elektrochemii w liceum ogólnokształcącym”, M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1971.

·      „Nauczanie podstaw elektrochemii w szkole średniej” M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979.

·      „Metodyka ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej”,  M. Langner, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983.

Wielokrotnie otrzymał różne medale, odznaczenia oraz znaczące nagrody m.in.: Złoty Krzyże Zasługi (1976), Złota Odznaka Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego (1977), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), nagrodą ministra (1973), wiele nagród Rektora Uniwersytetu Śląskiego (1970, 1971, 1975, 1981, 1984, 1987, 1989) oraz Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego (1989).

  • Informacje zawarte w życiorysie zostały zdobyte, dzięki uprzejmości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i pochodzą z : Biogramu do „Słownik o pamięci”.

Opracowała: Maria Krzeczowska