Poczet Dydaktyków Chemii

Janina Sygniewicz

 

            Pani Janina Syngiewicz jest nauczycielem dyplomowanym. Uzyskała trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Uzyskała tytuł magistra inżyniera chemii. Od 1 września 1969 do 31 sierpnia 1978 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły przy ul. Tamka 13 w Łodzi [1].

            Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Jest tam konsultantem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz specjalistą z zakresy pomiaru dydaktycznego i egzaminowania. Jest również współautorką programów nauczania, podręczników oraz zbiorów zadań i testów egzaminacyjnych. Jest współautorką programu nauczania do przyrody w klasach IV do VI wraz z Elżbietą Błaszczyk, Ewą Kłos, Bogusławem Malańskim oraz Blandyną Zajdler do reformy z 1999 roku. (nr: DKW-4014-39/99)

            Opublikowała wiele artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz w materiałach seminariów dydaktycznych i zjazdów Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Opracowała programy szkoleń oraz prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli przyrody oraz zajęcia na studiach podyplomowych i kursach doskonalących dla nauczycieli chemii. Jest autorką kursów wielu kursów, które sa prowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi m.in.: Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego?; Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z chemii?; Podstawy konstrukcji narzędzi pomiaru dydaktycznego. Kursy przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Do najważniejszych publikacji zaliczamy:

  • CHEMIA. Liceum. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony. Maria Koszmider, Janina Sygniewicz Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  • Chemia. Z myślą o maturze i egzaminie wstępnym, Maria Koszmider, Janina Sygniewicz, Gabriela Pajor, Alina Zielińska, Wydawnictwo: Annał
  • Podręczniki: Elżbieta Błaszczyk, Ewa Kłos, Bogusław Malański, Janina Sygniewicz, Blandyna Zajdler Przyroda 6. Książka nauczyciela klasy 6 szkoły podstawowej. Plan wynikowy
  • Podręczniki: Elżbieta Błaszczyk, Ewa Kłos, Bogusław Malański, Janina Sygniewicz, Blandyna Zajdler Przyroda klasa 5. Podręcznik ucznia

            Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, bierze udział w pracach Komitetu okręgowego Olimpiady Chemicznej. Za swoją pracę dydaktyczną otrzymała wiele medali i odznaczeń. W 1992 roku została uhonorowana Honorową odznaką Polskiego Towarzystwa Chemicznego [2]. Otrzymała również medal komisji Edukacji narodowej, pięciokrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

 

Opracowała Monika Wcisło[1] http://www.chemia.uni.lodz.pl/historia/historia_szkoly_tamka12.pdf

[2] http://www.ptchem.pl/nagrody/odznaka-honorowa-ptchem