Category Archives: News

Białe noce w bibliotece czyli tydzień z kulturą skandynawską – spotkanie autorskie z p. Martinem Widmarkiem

Szanowni Państwo, W ramach projektu naukowo – kulturalnego pn. Białe noce w bibliotece czyli tydzień z kulturą skandynawską (w dniach 23-27 października b.r), Biblioteka Główna zaprasza pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej na  spotkanie autorskie z p. Martinem Widmarkiem w dniu 25 października  2017 r. o godz. 10:30 w Auli Głównej przy ul. Podchorążych 2. Moderatorem spotkania będzie Barbara Gawryluk

» Więcej informacji

Projekt Katedry Edukacji Artystycznej IPPiS „Artyści w świecie pedagogiki”

projekt

Katedra Edukacji Artystycznej IPPiS rozpoczęła realizację Projektu: Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne, finansowane w ramach umowy  Nr 589/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę Projekt obejmuje dwa zadania główne, które tworzą spójną całość  i pozwolą na kompleksową

» Więcej informacji

Dyżury pracowników IPPiS w sesji poprawkowej – 4-17 września 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – 13 września, 10:00-14:00, online 10:45-12:15 Prof. dr hab. Iwona Czaja-Chudyba – 15 września, 8:00-11:00, online 8:45-10:15, dr Magdalena Grochowalska – 6 i 13 września 12:00-13:30, online 7 i 14 września 9:00-10:00, dr Anna Szkolak-Stępień – 13 września 12:00-15:00, online (piątek 8 i 15 września, 12:00-12:45), dr Barbara Kurowska – 13 września 12:15-15:15, 14

» Więcej informacji

Przedszkolak bezpieczny na wakacjach

1

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji, 13 czerwca 2017 r. w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach, w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” odbyło się szkolenie dla dzieci w z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez nauczycielkę wczesnej edukacji mgr Monikę Janiszewską ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współudziale przedstawiciela Komisariatu Policji I

» Więcej informacji

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo, poniżej zamieszamy informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018. Dokumenty dostępne są również na stronie: http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35 Szczegółowa informacja dostępna jest na stronach MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/   Dokumenty do pobrania: informacja_MNiSW_stypendia_ministra_2017_2018 oswiadczenie_studenta_zamieszczenie_nazwiska_na_stronie_2017 rozporzadzenie_styp_ministra_studenci_2017 wniosek_o_styp_ministra_studenci_2017_2018 wskazowki_dla_studentow_styp_MNiSW_2017_2018 wykaz_wnioskow_styp_ministra_studenci_2017_2018  

» Więcej informacji

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w IPPiS

uczniowie z Jeleniej Góry

7 czerwca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej gościli uczniowie klasy licealnej o profilu pedagogiczno – psychologicznym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze. Opiekunami klasy były Panie: dr Danuta Sadownik oraz mgr Bożena Fijałkowska. Uczniowie  wraz ze studentami I roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Teoria i praktyka wychowania prowadzonym przez

» Więcej informacji
1 2