Archiwum miesiąca: Marzec 2019

Konferencja Naukowa w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919-2019) „Przemiany szkoły polskiej XVIII-XXI wiek” Kraków, 1-2 kwietnia 2019

LOGO PROSTOKĄT

            W kwietniu 1919 roku w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Polskich Towarzystw Nauczycielskich. W niepodległym Państwie Polskim był to pierwszy ogólnokrajowy zjazd nauczycieli i działaczy oświatowych, który ze względu na rolę jaką odegrał  w pracach nad kształtowaniem się systemu edukacji narodowej zwany był Sejmem Nauczycielskim.             Pragnąc przypomnieć to ważne w historii polskiego szkolnictwa wydarzenie Katedra Historii Oświaty i Wychowania

» Więcej informacji