Informacje dla studentów dotyczące procedury antyplagiatowej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

  1. Praca może być zapisana na płycie CD lub DVD w dowolnym formacie wordowskim.
  2. Na płycie markerem do CD należy zapisać: imię, nazwisko, tytuł pracy, tytuł naukowy i nazwisko promotora, rodzaj pracy (licencjacka/magisterka), rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne).
  3. Wyrażenie zgody na poddanie się procedurze antyplagiatowejnależy wypełnić starannie-wszystkie rubryki.
  4. Zgodę oraz płytkę można składać od poniedziałku-piątku w godz. 10:00-14:00
    w sekretariacie, pok. 314.
  5. Przyjmujemy orientacyjny termin odbioru wyników do pięciu dni roboczych od złożenia płyty do sprawdzenia w sekretariacie.
  6. Wynik należy odbierać osobiście. Wyjątkowo możliwy odbiór po przedłożeniu upoważnienia zainteresowanej osoby razem z jej legitymacją studencką (do wglądu).