III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”

przycięte

23 października 2017 roku

w budynku Wydziału Pedagogicznego UP przy ul. Ingardena 4 odbyła się zorganizowana przez Katedrę Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

 Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu

Poznanie i działanie w edukacji dziecka

            Celem konferencji była prezentacja badań krajowych i zagranicznych, dotyczących procesów poznania i działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 Obrady konferencji  koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  1. Prezentacja wyników badań procesu poznania i działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  2. Poznanie i działanie w edukacji dziecka – tradycja i nowoczesność.
  3. Rola nauczyciela w organizowaniu procesu poznania i działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  4. Inicjatywy dydaktyczne zmierzające do zwiększenia efektywności procesu poznania i działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  5. Poznanie i działanie dziecka w kontekście zmian w podstawie programowej.