I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Alternatywnej

1

W dniach 26-28 stycznia 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej oraz Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego we współpracy z ECSWE (The European Council for Steiner Waldorf Education), Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce oraz Waldorfską Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krakowie

 

I Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Alternatywnej.

 

Organizatorami Konferencji byli:

- ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN: dr hab. Michał Głażewski, prof. UP oraz prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Komitet Naukowy Konferencji) i dr Kinga Orzeł-Dereń (Komitet Organizacyjny Konferencji);

- ze strony ECSWE: Katarzyna Cieplińska i Mariusz Nieroda (przedstawiciele Polski w ECSWE).

Poniżej lista uczestników Konferencji:

L.p. Imię i nazwisko Kraj
1. Elisabeth Johnson Francja
2. Jana-Rita Raker Niemcy
 3. Aušra Puskunigienė Litwa
4. Frans Ebskamp Holandia
 5. Kevin Avison Wielka Brytania
 6. Ellen Fjeld Køttker Norwegia
 7. Marc Gnuschke Luksemburg
 8. Julia Kolinichenko Ukraina
 9. Nikolaus Ginter Austria
 10. Peter Augustin Niemcy
 11. Georg Jürgens Niemcy
12. Břetislav Kožušník Czechy
 13. Margareta Van Raemdonck Belgia
14. Márti Domokos Węgry
 15. Janis Krievkalns Łotwa
16. Ara Atayan Armenia
17. Richard Landl Niemcy
18. Marinka Spodnjak Chorwacja
 19. Detlef Hardorp Niemcy
20. Mariusz Nieroda Polska
22. Donata Duda Polska
23. Adam Winiarczyk Polska
 24. Kinga Orzeł-Dereń Polska
25. Frederikke Larsson Dania
26. Alberto Caballero Hiszpania
27. Stefan Grosse Niemcy
28 Michał Głażewski Polska

 

 

ECSWE zrzesza krajowe związki szkół waldorfskich ze wszystkich krajów europejskich. Głównym celem działalności ECSWE jest wspieranie edukacji waldorfskiej w Europie i promowanie edukacji, której centralnym punktem jest człowiek. (link do oficjalnej strony: http://ecswe.net). Konferencje ECSWE odbywają się 3 razy do roku różnych miejscach w Europie, w styczniu 2018 – w Krakowie w dniach 26-28. Do Krakowa przyjechało niemal 30 przedstawicieli reprezentujących ruch waldorfski w poszczególnych krajach. Była to doskonała okazja do poznania europejskiego ruchu waldorfskiego i dyskusji o perspektywach rozwoju szkolnictwa alternatywnego Polsce.

W trakcie Konferencji odbyło się 7 sesji plenarnych – dwie w piątek 26 stycznia, trzy w sobotę 27 stycznia i dwie w niedzielę 28 stycznia oraz warsztaty i dyskusje o perspektywach rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce w kontekście zmian edukacyjnych w UE. ECSWE bierze czynny udział w tworzeniu nowych ram dla edukacji europejskiej ET 2020 – http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_pl

 

Szczegółowy program Konferencji wyglądał następująco:

 

Program of the First International Conference of Alternative Education, Cracow – Poland 26-28th January 2018

Friday 26th January 2018

14.00-16.00 Council session I

16:00-16:30 Coffee break

16:30-18:00 Council session II

18:00-18:45 Dinner

19:00 – A tour to a Jewish quarter in Cracow (optional)

 

Saturday 27th January 2018

9:00-9:30 Artistic activity (to be chosen)

9:30-10:30 Council session III

10:30-11:00 Coffee break

11:00-12:30 Council session IV

12:30-13:45 Lunch

13:45-15:15 Council session V

15:15- 15:45 Coffee break

15:45-19:00 Social afternoon: A tour to Wieliczka Salt Mine or Auschwitz Museum (to be chosen by reps )

19:00 Dinner

Sunday 28th January 2018

9:00-10:00 Council Session VI

10:00-10:30 Coffee break

10:30-12:00 Council session VII and farewell

 

Przebieg konferencji

 

Piątek, 26 stycznia 2018 roku

Sesja I, godz. 14.00-16.00, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Wystąpienia:

Otwarcie konferencji: Adam Winiarczyk – ZSPWP

Uniwersytet Pedagogiczny: Kinga Orzeł-Dereń (Polska)„The structure of Polish system of education and its challenges”

European Council for Steiner Waldorf Education: Georg Jurgens (Niemcy) “The priorities in European Union policy towards alternative education in Europe”

Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce: Adam Winiarczyk „Ruch szkół waldorfskich w Polsce w perspektywie historycznej. Przeszłość i wyzwania przyszłości”

Sesja została zakończona dyskusją z udziałem publiczności. Na pytania odpowiadali prelegenci – tematem dyskusji był „Perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce w perspektywie nowych ram ET2020 i nowej reformy edukacji”

Sesja II, godz. 16.30-18.00, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Wystąpienia:

European Council for Steiner Waldorf Education, Szkoła Wadorfska im. Janusza Korczaka w Krakowie: Mariusz Nieroda „Historia ruchu szkół waldorskich w Krakowie. Historia rozwoju szkolnictwa waldorfskiego w Małopolsce”.

European Council for Steiner Waldorf Education: Frans Ebskamp (Holandia): Peer learning as a comprehensive and effective method of exchanging experience”.

Sesja II została zakończona uroczystą kolacją, której gospodarzem była Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka. W dalszej części wieczoru uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na spacer z przewodnikiem po krakowskim Kazimierzu.

 

Sobota, 27 stycznia 2018 roku

Zajęcia artystyczne, godz. 9.00-9.30, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Prowadzenie: Anna Psuty-Zając, warsztaty tańca ludowego w tradycji słowiańskiej

Sesja III, godz. 9.35-10.35, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Wystąpienia:

Freunde der Erziehungskunst: Jana Nita Raker (Niemcy)„Work together, live together – experiences in solidarity founding in waldorf movement”

Freunde der Erziehungskunst: Stefan Grosse (Niemcy)“Hundred years of waldorf pedagogy – new qualities in waldorf movement”

Sesja IV, godz. 11.00-12.15, miejsce: Uniwersyetet Pedagogiczny

Wystąpienia:

ECSWE: Detlef Hardorp (Niemcy)“The role of certification in waldorf pedagogy”

Frederikke Larsson (Dania) “Assessment and the role of observation in everyday pedagogical practice”

Katarzyna Cieplińska – Prezentacja szkoły im. Janusza Korczaka w Krakowie

Po zakończeniu Sesji IV uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do Waldorskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczka w Krakowie na uroczysty obiad oraz prezentację szkoły.

Sesja V, godz. 13.30-15.00, miejsce: Waldorska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczka w Krakowie

Praca w grupach tematycznych – metoda – prezentacja z dyskusją. Wyniki pracy w poszczególnych grupach były prezentowane na forum w ostatnim dniu konferencji.

Prezentacje:

Marinka Spodnjak (Chorwacja) „Quality control and cooperation in a waldorf school – new challenges”

Sergei Ivashkin (Rosja) “Process of decision making and legislative frame of self governess in a waldorf school”

Frederikke Larsson (Dania) “The role and structure of national association”

Kevin Avison (Wielka Brytania) “Assessment and certification – new frames in Europe for waldorf education”

Po zakończeniu pracy w grupach tematycznych uczestnicy konferencji zostali zaproszeniu do wspólnego zwiedzania kopalni soli w Wieliczce a następnie na uroczystą kolację w Restauracji Królewskiej przy Zamku Żupnym połączoną z koncertem muzyki klasycznej.

 

Niedziela, 28 stycznia 2018 roku

Zajęcia artystyczne, godz. 9.00-9.30, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Prowadzenie: Anna Psuty-Zając, Elementy gier ludowych w kulturze polskiej – warsztat

Sesja VI, godz. 9.35-10.35, miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny

Wystąpienia:

Frans Ebskamp (Holandia) „Dutch waldorf school movement – historical perspective and future development”

Margareta van Raemdonck (Belgia) “Creating new space – future development of waldorf pedagogy in Europe”

Břetislav Kožušník (Czechy) „Czech waldorf movement – eastern Europe perspective”

Sesja VII, godz. 11.00 – 12.30

Wystąpienia:

International Forum: Ellen Fjeld Køttker (Norwegia) „Networking and cooperation as the main factor of waldorf movement development”

Stefan Grosse (Niemcy) “Shaping processes and their role in creating school community”

ECSWE: Detlef Hardorp (Niemcy) “Improving mathematics and natural science key competence”

13.00 Zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników.