IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja- nauczyciel- uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”

1

W dniu 21 maja 2018 r. odbyła się  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej  i Alternatywnej, Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej, Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej  i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Karolczak Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. UP  dr hab. Ireneusz Świtała Dziekan Wydziału Pedagogicznego

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

PTP

 

 

 

 

 

Komitet programowy

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. UP  dr hab. Iwona Czaja- Chudyba, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. UP dr hab. Agata Popławska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 

Komitet naukowy                                                               

Prof. PhDr. Iveta Kovalcikova, Prešovská Univerzita

Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w  Białymstoku

Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Prof. PhDr. Milan Portik, Prešovská Univerzita

Prof. zw. dr hab. Beata Przyborowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dr hab. prof. UP, Iwona Czaja- Chudyba, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., Ostravska Univerzita

Ph.D. Associate Professor Olena Bykovska, Nacjonalny Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie

Dr hab. prof. UP, Michał Głażewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. prof. UP, Krzysztof Kraszewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. prof. UKW, Ewa Kubiak-Szymborska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. prof. UP, Joanna Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Przewodniczący  konferencji

Dr hab. Agata Popławska, prof. UP

 

Komitet organizacyjny

Dr Kinga Orzeł-Dereń –przewodniczący

Mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

 

Zgromadzonych gości powitali:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka, przewodnicząca konferencji dr hab. Agata Popławska, prof. UP.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych z Polski oraz zagranicy w tym reprezentanci:

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;

Uniwersytetu Gdańskiego;

Uniwersytetu Opolskiego;

Uniwersytetu w Ostrawie;

Prešov Uniwersytetu

Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie;

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu;

Akadami Górniczo-Hutniczej im. St. Staszyca w Krakowie;

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;

Akademii Ignatianum w Krakowie;

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu;

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu;

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku;

Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie

Publicznej Szkoły Specjalnej nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Warszawie;

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Myślenicach;

Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów i. Św. Stanisława Kostki;

Przedszkola nr 2 w Bydgoszczy;

Klubu dziecięcego Radosne bąbelki z Wrocławia;

.

 

 

Program konferencji – Edukacja – nauczyciel- uczeń- dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej

 

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział w konferencji mając nadzieję, że spotkanie to stało się dobrą okazją do wymiany myśli oraz doświadczeń na temat „edukacji – nauczyciela – ucznia/dziecka w zmieniającej się przestrzeni społecznej”.