Wolontariat w Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo,

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie znajdujące się przy ul. J. Dunajewskiego 8 (Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”) poszukuje wolontariuszy chcących zaangażować się w działalność Instytutu.

Biuro prowadzi działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze we współpracy ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami oświatowymi lub kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, mediami, polskimi organizacjami i instytucjami emigracyjnymi oraz organami władzy publicznej.

Jego pracownicy pracują nad przygotowaniem cyklu zajęć warsztatowych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i potrzebują wsparcia osób znających rozwój psycho-fizyczny uczniów w tym wieku, którzy pomogą przygotować zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci.

Osoby, które zgłoszą się jako wolontariusze do pracy w OBEN IPN mogą liczyć na zdobycie ciekawego doświadczenia, tak istotnego w przyszłej pracy zawodowej oraz otrzymają stosowne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Agnieszką Chłostą-Sikorską: agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl