INSTYTUT ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ ZE STUTTGARTEM

2

22 kwietnia b.r. została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie a Wolną Szkołą Wyższą w Stuttgarcie (Freie Hochschule Stuttgart). Ze strony polskiej porozumienie podpisał (uprzednio) JM Prorektor ds. Rozwoju UP, prof. dr hab. Robert Stawarz, zaś ze strony niemieckiej sygnował ją tego dnia – przedstawiciel Kolegium FHS – prof. dr Tomas Zdrazil (FHS jest zarządzana kolegialnie i nie ma funkcji rektora).

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej jest jednostką organizacyjną naszej Uczelni, która w praktyce ma tę współpracę realizować.

 

Strona niemiecka zamieściła informację o podpisaniu umowy na swojej stronie internetowej w aktualnościach pt. „Neue universitäre Kooperation mit Krakau” (Nowa współpraca uniwersytecka z Krakowem):

http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/artikel/news/neue-universitaere-kooperation-mit-krakau/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=79b6187922c2905c249099d81f340511

 

 

 

INFORMACJA O UCZELNI

FREIE HOCHSCHULE STUTTGART

 

Założona w roku 1928
Status prawny uczelnia prywatna
Miasto Stuttgart
Kraj związkowy Baden-Württemberg
Państwo Niemcy
Liczba studentów
  1. 400
Liczba profesorów
  1. 30
Strona internetowa www.freie-hochschule-stuttgart.de

 

 

Freie Hochschule für Waldorfpädagogik w Stuttgarcie  to prywatna uczelnia prowadząca programy edukacyjne dla nauczycieli szkół waldorfskich (steinerowskich). W 1999 roku władze oświatowe Landu Badenia-Wirtembergia przyznały jej status uczelni państwowej – wissenschaftliche Hochschule.

Wolna Szkoła Wyższa w Stuttgarcie rozpoczęła prowadzenie seminariów pedagogicznych dla  nauczycieli szkół waldorfskich w 1928 roku. Pierwsza szkoła waldorfska rozpoczęła działalność pod kierunkiem Rudolfa Steinera we wrześniu 1919 r. w Uhlandshöhe, w miejscu, gdzie współcześnie mieści się siedziba Uczelni. Aby zaspokoić potrzeby kadrowe szybko rozwijającej się edukacji waldorfskiej, doświadczeni pedagodzy, powiązani z pedagogiką Rudolfa Steinera, zaczął prowadzić kursy seminaryjne, przygotowujące do pracy w szkołach waldorfskich. Po przymusowym zamknięciu przez NSDAP w 1938 r. wszystkich szkół i uczelni waldorfskich w Niemczech kursy seminaryjne zostały wznowione w 1945 r. Aż do lat siedemdziesiatych XX wieku Freie Hochschule für Waldorfpädagogik w Stuttgarcie  była jedynym ośrodkiem kształcenia nauczycielskiego dla edukacji waldorfskiej w Niemczech. W roku 1973 jako formę uzupełniającą dla prowadzonego tam kształcenia podyplomowego wprowadzono program studiów licencjackich dla nauczycieli wychowawców klasowych w szkołach waldorfskich. W 1983 r. oferta została rozszerzona o studia dla nauczycieli klas wyższych (Oberstufenlehrer).

W 1999 r. Ministerstwo Nauki landu Badenia-Wirtembergia oficjalnie przyznało certyfikat państwowy na czas nieograniczony dla studiów w zakresie kształcenia podstawowego dla nauczycieli wychowawców klasowych w szkołach waldorfskich oraz studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym i poszerzającym. Dla potrzeb realizacji programów seminaryjnych w zakresie kształcenia i dokształcania nauczycieli działa w strukturze Uczelni Seminarium Pedagogiki Waldorfskiej

W  latach 2009-2011 w ramach Procesu Bolońskiego Unii Europejskiej Freie Hochschule für Waldorfpädagogik w Stuttgarcie przekształciła i akredytowała dotychczasowe formy kursów dyplomowych w modułowe studia licencjackie i magisterskie:

  • licencjat „Pedagogika Waldorfska” (Bachelor of Arts, 3 lata);
  • magister „Nauczyciel wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotowy w szkole waldorfskiej” (konsekutywny) (Master of Arts, 2 lata);
  • magister „Nauczyciel wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotowy w szkole waldorfskiej” (niekonsekutywny) (Master of Arts, 2 lata);
  • magister „Nauczyciel klas wyższych (Oberstufenlehrer) w szkole waldorfskiej” (Master of Arts, 3 semestry);
  • licencjat „Eurytmia z podstawowymi kwalifikacjami pedagogicznymi” (we współpracy z Eurythmeum Stuttgart) (Bachelor of Arts, 4 lata)
  • magister „Pedagog Eurytmista” (we współpracy z Eurythmeum Stuttgart) (Master of Arts, 1 rok);
  • Seminaryjne kształcenie i dokształcanie dla „nauczycieli przedmiotów w szkołach waldorfskich” (języki obce, ogrodnictwo, rzemiosło, plastyka, muzyka, sport, prace ręczne) (2-3 lata).

 

 

dr hab. Michał Głażewski, prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej