Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nadaktywność i zaburzenie uwagi w kontekstach interdyscyplinarnych”

W dniach 25 – 26 października 2018 r. w Piwnicznej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nadaktywność i zaburzenie uwagi w kontekstach interdyscyplinarnych”, zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze oraz DYS-centrum w Pradze.

Celem Konferencji było zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej

  • związków teoretycznych,
  • diagnostyki,
  • interwencji

adresujących zaburzenie uwagi i nadaktywności w populacji przedszkolnej i szkolnej.

 

Komitet naukowy

prof. PhDr. Rudolf Horváth, Prešovská univerzita, Republika Słowacka

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Prof. UP  dr hab. Iveta Kovalčíková, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska i Prešovská univerzita, Republika Słowacka

PhD. doc. PhDr. Hana Dvořáková, Prešovská univerzita, Republika Słowacka

Prof. UP  dr hab. Iwona Czaja- Chudyba, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

 

Komitet organizacyjny

Mgr. Eva Gogová, PhD.

Mgr. Marta Kopčíková, PhD.

Mgr. Ivana Runčáková

 

Zgromadzonych gości powitała Prof. dr hab. Iveta Kovalčíkova. W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych z Polski, Republiki Słowacji i Republiki Czeskiej w tym reprezentanci:

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytetu Preszowskiego

Uniwersytetu P. J. Šafárika w Košiciach

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Uniwersytetu Karola w Pradze

Szkół podstawowych z M. R. Štefánikiem – Budimír ,, Z. P. Hviezdoslava – Snina