Test z języka angielskiego na platformie Moodle dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych

Centrum Języków Obcych informuje, że w związku z awarią platformy Moodle (11.01-13.01), na której w dniach 7-13 stycznia udostępnili test plasujący studentom I roku studiów stacjonarnych, przekazuje, iż
1.    Test jest już otwarty ponownie i będzie aktywny do piątku 18.01 do godz.24.00;
2.    Osoby, którym awaria uniemożliwiła dokończenie testu, przez co wynik jest niemiarodajny, są zobowiązane do wykonania testu ponownie.

W razie wątpliwości lub wystąpienia problemów z Moodle prosimy o kontakt z kierownikami zespołów anglistów:

Mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek  kinga.krzyszkowska-kwiek@up.krakow.pl
Mgr Maria Czereyska-Kościelniak  maria.czereyska-koscielniak@up.krakow.pl