INSTYTUT REALIZUJE WSPÓŁPRACĘ ZE STUTTGARTEM – WIZYTA PROF. PETERA LUTZKERA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

20190228_113048

W dniach od 27 lutego do 6 marca b.r. przebywał w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej prof. Peter Lutzker z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Stuttgarcie, z którą w ubiegłym roku Instytut podpisał umowę o współpracy.

Profesor Lutzker, Amerykanin, nowojorczyk z pochodzenia, mieszkający od wielu lat w Niemczech, pedagog, antropolog, muzyk i lingwista, gościł już uprzednio w naszym Instytucie z wykładami na temat pedagogiki alternatywnej. Tym razem wygłosił po angielsku wykłady o pedagogice steinerowskiej, m.in. 27 lutego na zajęciach inaugurujących realizację nowego przedmiotu w ramach kształcenia na kierunku PPiW na II roku studiów magisterskich „Pedagogika alternatywna”, a także 28 lutego dla I roku PPiW studiów licencjackich w ramach kursu „Teoria wychowania”.

Gościem opiekowała się troskliwie i kompetentnie dr Kinga Orzeł-Dereń, pełnomocnik ds. wymiany dydaktycznej IPPiS w ramach programu Erasmus+.

Michał Głażewski