Kierunek studiów PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (stacjonarne, nauczycielskie) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Girl with mother

Zapraszamy kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzone w ramach projektu

„Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej”

  

Więcej informacji znajdziesz w zakładce KANDYDACI ==> UNIJNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE