Władze

Władze Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 

Dyrektor

prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

e-mail: bozena.muchacka@up.krakow.pl

tel.: 12 662 66 23

dyżur: pok. 313

środa:12.00 – 15.00 – dyżur instytutowy

dyżury dydaktyczne w zakładce dyżury pracowników

 

Koordynowanie funkcjonowania naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w IPPiS

Sprawy kadrowe

Reprezentowanie IPPiS na zewnątrz

 

 

Zastępca dyrektora

prof. UP dr hab. Katarzyna Dormus

e-mail: katarzyna.dormus@up.krakow.pl

tel.: 12 662 66 25

dyżur: pok.314

środa: 12.00 – 15.00 – dyżur instytutowy

 

dyżury dydaktyczne w zakładce dyżury pracowników

 

sprawy naukowe

sprawy studenckie

 

 

 

Zastępca dyrektora

dr Magdalena Grochowalska

e-mail: magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

tel.: 12 662 66 25

dyżur: pok.314

środa: 12.00 – 15.00 – dyżur instytutowy

 

dyżury dydaktyczne w zakładce dyżury pracowników

 

 

sprawy dydaktyczne

sprawy studenckie