Skład Rady Instytutu

Rada Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 1. prof. dr hab. Bożena Muchacka
 2. prof. dr hab. Milan Portik
 3. dr hab. Olena Bykovska prof. UP
 4. dr hab. Iwona Czaja-Chudyba prof. UP
 5. dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP
 6. prof. zw. dr hab.  Adam Korzeniowski
 7. dr hab. Iveta Kovalcikova prof. UP
 8. dr hab. Krzysztof Kraszewski prof. UP
 9. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP
 10. dr hab. Michał Głażewski prof. UP
 11. dr Magdalena Grochowalska
 12. dr Barbara Kurowska
 13. dr Robert Małoszowski
 14. dr Bożena Pawlak
 15. dr Ewa Żmijewska
 16. dr Beata Sufa – reprezentant NSZZ Solidarność