Skład Rady Instytutu

Rada Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

2017 – 2021

Prof. dr hab. Bożena Muchacka

Prof. dr hab. Adam Korzeniowski

Prof. dr hab. Milan Portik

Prof. dr hab. Teresa Żebrowska

Dr hab. Olena Bykovska prof. UP

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba prof. UP

Dr hab.Katarzyna Dormus prof. UP

Dr hab. Michał Głażewski prof. UP

Dr hab. Iveta Kovalcikova prof. UP

Dr hab. Krzysztof Kraszewski prof. UP

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP

Dr hab. Robert Małoszowski

Dr hab. Agata Popławska prof.UP

Dr Magdalena Grochowalska

Dr Ingrid Paśko

Dr Anna Szkolak-Stępień

Dr Ryszard Ślęczka

Mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

Dr Beata Sufa – reprezentant NSZZ Solidarność

Olga Diakiw

Olena Dyka

Emilia Kolanko

Izabela Kolbiarz