Katedry

 

Dyrektor Instytutu    

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka p.313,

tel. (12) 662-66-23;  bozena.muchacka@up.krakow.pl


Zastępca Dyrektora Instytutu

Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41; katarzyna.dormus@up.krakow.pl


Zastępca Dyrektora Instytutu

Dr Magdalena Grochowalska p.314,

tel. (12) 662-66-25;  magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka p.313,

tel. (12) 662-66-23;   bozena.muchacka@up.krakow.pl

 

Dr hab. Iveta Kovalcikova, prof UP p. 308,

tel. (12) 662-66-18, iveta.kovalcikova@up.krakow.pl

 

Dr hab. Olena Bocharova, prof. UP p. 309,
tel. (12) 662-66-19, olena.bocharova@up.krakow.pl

 

Dr Magdalena Grochowalska p.314,

tel. (12) 662-66-17;  magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

 

Dr Celestyna Grzywniak p.309,

tel. (12) 662-66-19; celestyna.grzywniak@up.krakow.pl

 

Dr Barbara Kurowska p.307,

tel. (12) 662-66-17; barbara.kurowska@up.krakow.pl

 

Dr Jolanta Sajdera  p.307,

tel. (12) 662-66-17; jolanta.sajdera@up.krakow.pl

 

Dr Lucyna Smółka p.309,

tel. (12) 662-66-19; lucyna.smolka@up.krakow.pl

 

Mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk p.309,

tel. (12) 662-66-19; urszula.dworska-kaczmarczyk@up.krakow.pl

 

Mgr Aneta Wojnarowska p.307,

tel. (12) 662-66-17; aneta.wojnarowska@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ

Kierownik Katedry

Dr hab. Iwona Czaja-Chudyba prof. UP p.310,

tel. (12) 662-66-20; iwona.czaja-chudyba@up.krakow.pl

 

Dr Anna Szkolak-Stępień  p.311,

tel. (12) 662-66-22;   aszkolak@up.krakow.pl

 

Dr Jovita Vaškevič-Buś p.311,

tel. (12) 662-66-22;   jovita.vaskevic-bus@up.krakow.pl

 

Mgr Maria Janas p.312,

tel. (12) 662-66-22; maria.janas@up.krakow.pl

 

Mgr Agnieszka Kosek p. 312,

tel. (12) 662-66-22;  agnieszka.kosek@up.krakow.pl

 

Mgr Monika Kowalska  p. 312,

tel. (12) 662-66-22;  monika.kowalska@up.krakow.pl

 

Mgr Katarzyna Myśliwiec p.312,

tel. (12) 662-66-22;   mysliwiec@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA PODSTAW EDUKACJI I METODYKI PRACY Z DZIEĆMI

Kierownik Katedry

dr hab. Krzysztof Kraszewski prof. UP    p.202

tel. (12) 662-66-14;  krzysztof.kraszewski@up.krakow.pl

 

Dr Jolanta Machowska-Goc p.316,

tel. (12) 662-66-26; jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl

 

Dr Barbara Nawolska  p.318,

tel. (12) 662-66-28;  barbara.nawolska@up.krakow.pl

 

Dr Ingrid Paśko p.316,

tel. (12) 662-66-26; ingrid.pasko@up.krakow.pl

 

Dr Katarzyna Slany p.318,

tel. (12) 662-66-28;   katarzyna.slany@up.krakow.pl

 

Dr Anna Zadęcka-Cekiera p.318,

tel. (12) 662-66-28;  anna.zadecka-cekiera@up.krakow.pl

 

Dr Joanna Żądło-Treder p.318,

tel. (12) 662-66-28; joanna.zadlo-treder@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Kierownik Katedry

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP p.319,

tel. (12) 662-66-29; kdzierwa@up.krakow.pl

 

Dr hab. Olena Bykovska prof. UP p.319,

tel. (12) 662-6629; olena.bykovska@up.krakow.pl

 

Dr hab. Robert Małoszowski prof. UP p.319,

tel. (12) 662-66-29;  robert.maloszowski@up.krakow.pl

 

Dr Aleksandra Litawa  p.319,

tel. (12) 662-66-29;   aleksandra.litawa@up.krakow.pl

 

Mgr Kamil Baś  p.319,

tel. (12) 662-66-29; kamil.bas@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Adam Korzeniowski p.207,

tel. (12) 662-66-15; adam.korzeniowski@up.krakow.pl

 

Prof. dr hab. Teresa Żebrowska  p.322,

tel. (12) 662-66-30; teresa.zebrowska@up.krakow.pl

 

Mgr Joanna Szczyrba-Poroszewska  p.207,

tel. (12) 662-66-15;  joanna.szczyrba-poroszewska@up.krakow.pl

 

Dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska p.207,

tel.(12) 662-66-15; malgorzata.teczynska-keska@up.krakow.pl

 

Mgr Monika Semik p.207,

tel. (12) 662-66-15;  monika.semik@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA

Kierownik Katedry

Dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41; katarzyna.dormus@up.krakow.pl

 

Dr Jan Ryś p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41; jrys@up.krakow.pl

 

Dr Ryszard Ślęczka   p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41;  ryslen@up.krakow.pl

 

Dr Justyna Wojniak p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41; justyna.wojniak@up.krakow.pl

 

Dr Anna Włoch p. 1,2 (parter),

tel. (12) 662-62-40, (12) 662-62-41;  anna.wloch@up.krakow.pl

 


 

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I ALTERNATYWNEJ
Kierownik Katedry 

Dr hab. Michał Głażewski prof. UP p.308,

tel. (12) 662-66-18;  mglazewski@up.krakow.pl

 

Dr hab. prof. UP Agata Popławska, pok. 322
tel. (12) 662-66-30; agata.poplawska@up.krakow.pl

 

Dr Kinga Orzeł-Dereń p.308,

tel. (12) 662-66-18;  kinga.orzel-deren@up.krakow.pl;

 

Dr Bożena Pawlak p.317;

tel. (12) 662-66-27;   bozena.pawlak@up.krakow.pl

 

Dr Beata Sufa  p.312,

tel. (12) 662-66-22;   beata.sufa@up.krakow.pl

 

Dr Ewa Żmijewska p.317,

tel. (12) 662-66-27;   ewa.zmijewska@up.krakow.pl