Opiekunowie roczników

Wykaz opiekunów – rok akademicki 2018/2019

 

studia stacjonarne

I ppiw 3-letnie – dr Ewa Żmijewska

II ppiw 3-letnie – mgr Monika Kowalska

III ppiw 3-letnie – dr Katarzyna Slany

 

I ppiw 2-l.A – mgr Kamil Baś

I ppiw 2-l.B – dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska

II ppiw 2-l.A– dr Anna Zadęcka-Cekiera

II ppiw  2-l.B – mgr Agnieszka Kosek

 

studia niestacjonarne

I ppiw 3-letnie – mgr Katarzyna Myśliwiec

II ppiw 3-letnie – mgr Maria Janas

III ppiw 3-letnie – dr Barbara Nawolska

 

I ppiw 2-l.A – mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

I ppiw 2-l. B – mgr Aneta Wojnarowska

II ppiw 2-l.A – mgr Andrzej Cebulak

II ppiw 2-l. B – dr Kinga Orzeł-Dereń

 

studia podyplomowe

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Kierownik Studiów Podyplomowych, dr Anna Szkolak-Stępień

organizacja i zarządzanie oświatą – Kierownik Studiów Podyplomowych, dr Jan Ryś