Opiekunowie roczników

Wykaz opiekunów – rok akademicki 2017/2018

 

studia stacjonarne

I ppiw 3-letnie – mgr Monika Kowalska

II ppiw 3-letnie – dr Katarzyna Slany

III ppiw 3-letnie – mgr Kamil Baś

 

I pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l.A – dr Anna Zadęcka-Cekiera

I pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l.B – mgr Agnieszka Kosek

II pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l.A– mgr Katarzyna Myśliwiec

II pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  2-l.B – dr Anna Włoch

 

studia niestacjonarne

I ppiw 3-letnie – dr Justyna Wojniak

II ppiw 3-letnie – dr Barbara Nawolska

III ppiw 3-letnie – mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

 

I pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l.A – mgr Andrzej Cebulak

I pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l. B – dr Kinga Orzeł-Dereń

II pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l.A – dr Lucyna Smółka

II pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2-l. B – dr Joanna Żądło-Treder

 

studia podyplomowe

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Kierownik Studiów Podyplomowych dr Anna Szkolak-Stępień

organizacja i zarządzanie oświatą – Kierownik Studiów Podyplomowych dr Jan Ryś