Tablica ogłoszeń

Mgr Kamil Baś przenosi dyżur z 22 stycznia na 25 stycznia w godz. 15.00-15.45.


Mgr Aneta Wojnarowska przenosi dyżur z 22 stycznia na 26 stycznia w godz. 11.45-12.30.


Prof. dr hab. Teresa Żebrowska przenosi godziny dyżuru 25 stycznia na 9.15-10.00.


Mgr Maria Janas w dniu 18 stycznia br. ustala godziny dyżuru od 15.00-15.45.


Dr hab. prof. UP Agata Popławska ustala dodatkowe godziny dyżuru 22 stycznia br. od 14.30-17.00


Dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa przebywa na urlopie od 17-19 stycznia.


Dr Anna Szkolak-Stępień odwołuje dyżur 19 stycznia z powodu wyjazdu służbowego.


Dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa przesuwa godziny dyżury 16 stycznia na 12.00-12.45.


Mgr Monika Kowalska przenosi dyżur z 16.01. na 19.01. w godz. 11.30-13.00.


Dr Joanna Żądło-Treder przenosi godziny dyżuru 16 stycznia na 10.00-10.45.


Mgr Aneta Wojnarowska odwołuje dyżur 15 stycznia br.


Dr Anna Zadęcka-Cekiera przenosi dyżur z 19 na 15 stycznia w godz. 9.30-10.15.


Dr Katarzyna Slany odwołuje dyżur 12 stycznia z powodu choroby.


Dr Katarzyna Slany przenosi dyżur z 11 na 12 stycznia w godz. 14.00-14.45.