Tablica ogłoszeń

dr Magdalena Grochowalska w dniach 11-15 lutego br. przebywa na urlopie.

mgr Monika Kowalska przebywa na zwolnieniu lekarskim.