Doktoraty

Rekrutacja na studia doktoranckie 2014/2015

Studia doktoranckie informacje
Wzór podania
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
Ankieta kandydata na studia doktoranckie w zakresie pedagokiki
Literatura do rozmowy kwalifikacyjnej na studia doktoranckie

Nadane stopnie doktora:

Nadane stopnie doktora w roku 2014

Nadane stopnie doktora w roku 2013

Nadane stopnie doktora w roku 2012

Nadane stopnie doktora w roku 2011

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

Oświadczenie o autorstwie pracy doktorskiej

Zasady regulujące powołanie promotora pomocniczego

Uchwała Rady Wydziału w sprawie regulaminu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego