Opieka naukowa nad młodymi pracownikami

  Opieka dydaktyczna Opieka naukowa
mgr Kamil Baś prof. Kinga Łapot-Dzierwa prof. Kinga Łapot-Dzierwa
mgr Maria Janas dr B. Nawolska prof. Iwona Czaja – Chudyba 

dr B. Sufa

mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk dr Lucyna Smółka prof. Krzysztof Kraszewski
mgr Monika Kowalska dr Jovita Vaškevič-Buś prof. Iwona Czaja – Chudyba
mgr Agnieszka Kosek dr Anna Szkolak-Stępień prof. Iwona Czaja – Chudyba
mgr Katarzyna Myśliwiec dr Anna Szkolak-Stępień prof. Krzysztof Kraszewski
mgr Joanna Szczyrba-Poroszewska prof. Adam Korzeniowski

mgr Andrzej Cebulak

prof. Bożena Muchacka

dr Agnieszka Lasota

mgr Małgorzata Tęczyńska-Kęska prof. Adam Korzeniowski prof. Adam Korzeniowski
mgr Monika Semik prof. Adam Korzeniowski

mgr Andrzej Cebulak

prof. Bożena Muchacka

dr Jolanta Sajdera

mgr Aneta Wojnarowska dr Magdalena Grochowalska prof. Iwona Czaja – Chudyba

dr Ewa Żmijewska