studia niestacjonarne

Wszyscy pracownicy podczas sesji egzaminacyjnej pełnić będą dyżur w środy 21 i 28 czerwca od 12:15-15:15.

 

Prof. dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa pełnić będzie dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych 8 lipca od 11:00-12:00.

Mgr Kamil Baś pełnić będzie dyżur 20 i 27 czerwca br. (wtorek) 10:00-11:30.

Dr Robert Małoszowski pełnić będzie dyżur 20 i 27 czerwca br. (wtorek) 10:45–12:15.

Dr Ingrid Paśko pełnić będzie dyżur 20 i 27 czerwca br. (wtorek) 15:30-17:00.

Dr Magdalena Grochowalska pełnić będzie dyżur 22 i 29 czerwca br. (czwartek) 8:00-9:30.

Dr Anna Zadęcka-Cekiera pełnić będzie dyżur 23 czerwca (piątek) 13:30-15:00.

Dr K. Slany 16 czerwca odbędzie dyżur dla studentów stacjonarnych w godzinach 12.30-14.00.