Punkty dla czasopisma naukowego Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż czasopismo naukowe  Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymało 6 punktów na liście B w listach rankingowych czasopism na rok 2015.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html