Współpraca

Główne kierunki współpracy Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej ze środowiskiem.

 

W misję Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wpisuje się działalność Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, który na mocy zawartych porozumień współpracuje:

- z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie programów doradczych, konsultacji;

- z wydawnictwami w zakresie ekspertyz, szkoleń dla nauczycieli, opinii i recenzji;

- z eksperymentalnymi, alternatywnymi instytucjami oświatowymi;

- ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi jednostkami pozarządowymi w zakresie doradztwa, konsultacji i szkoleń;

- z przedszkolami, szkołami, poradniami, centrami metodycznymi  oraz innym ośrodkami edukacyjnymi w zakresie organizowania praktyk studenckich, seminariów, szkoleń i warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów, wolontariatu;

- ze szkołami i przedszkolami w kraju i za granicą;

- z Uniwersytetem Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie;

- z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;

- z instytucjami kulturalnymi w zakresie przedsięwzięć artystycznych;

- z innymi ośrodkami i organizacjami  naukowymi.


WYDARZENIA:

Klasa IIIb o profilu psychologiczno-pedagogicznym z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w IPPiS

Uczniowie klasy o profilu psychologiczno-pedagogicznym XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w IPPiS

Wizyta uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Krakowie w IPPiS

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze w IPPiS

Wizyta uczniów klasy drugiej profilu pedagogiczno-psychologicznego XII Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Krakowie w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej


 

INSTYTUCJE:

Niepubliczne Przedszkole „POD SKRZYDŁAMI”

Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka