Studia I stopnia, stacjonarne

MODUŁ I: INDYWIDUALNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

Rok / semestr studiów: I rok /drugi

(30 godz;, pierwszy tydzień II semestru)

Pobierz instrukcję praktyki: część Aczęść B

MODUŁ II: PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA
NIECIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

Rok / semestr studiów: II rok /czwarty

(40 godz.)

MODUŁ III: PRAKTYKA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA
NIECIĄGŁA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok / semestr studiów: III rok /piąty

(40 godz.)

MODUŁ IV: INDYWIDUALNA PRAKTYKA ZAWODOWA
WOLONTARIACKA W PRZEDSZKOLU LUB
W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(40 godz.; 2 tygodnie – początek letniego semestru)

Pobierz instrukcję praktyki w przedszkolu: część Aczęść B

Pobierz instrukcję praktyki w klasach I-III: część A, część B

MODUŁ V: PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA NIECIĄGŁA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLSTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(20 godz.)

 

MODUŁ VI: INDYWIDUALNA PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLSTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(40 godz; ostatnie dwa tygodnie semestru letniego)

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej dziecka: część A, część B

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie edukacji muzycznej: część A, część B

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej: część A, część B