Studia I stopnia, niestacjonarne

MODUŁ I: INDYWIDUALNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

Rok studiów: I rok

(30 godz; od lutego do kwietnia)

Pobierz instrukcję praktyki: część Aczęść B

MODUŁ II: PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA
NIECIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

Rok studiów: II rok

(40 godz.; 8 piątków)

MODUŁ III: PRAKTYKA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA
NIECIĄGŁA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok studiów: III rok

(40 godz.; 8 piątków)

MODUŁ IV: INDYWIDUALNA PRAKTYKA ZAWODOWA
WOLONTARIACKA W PRZEDSZKOLU LUB
W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok studiów: III rok

(40 godz.; od lutego do kwietnia)

Pobierz instrukcję praktyki w przedszkolu: część A, część B

Pobierz instrukcję praktyki w klasach I-III: część A, część B

MODUŁ V: PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA NIECIĄGŁA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Rok studiów: III rok  

(20 godz. 4 piątki)

MODUŁ VI: INDYWIDUALNA PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Rok studiów: III rok

(40 godz.; od maja do czerwca)

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie edukacji plastycznej i technicznej dziecka: część A, część B

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie edukacji muzycznej: część A, część B

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej: część A, część B