Studia I stopnia, niestacjonarne

MODUŁ I: PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA NIECIĄGŁA W PRZEDSZKOLU I W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok / semestr studiów: I rok /drugi

(30 godz.)

MODUŁ II: PRAKTYKA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA
NIECIĄGŁA W PRZEDSZKOLU

Rok / semestr studiów: II rok /czwarty

(40 godz.)

MODUŁ III: PRAKTYKA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZA
NIECIĄGŁA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok / semestr studiów: III rok /piąty

(40 godz.)

MODUŁ IV: INDYWIDUALNA PRAKTYKA ZAWODOWA
WOLONTARIACKA W PRZEDSZKOLU LUB
W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(40 godz.; 2 tygodnie – od lutego do kwietnia)

Pobierz instrukcję praktyki w przedszkolu: kliknij tutaj

Pobierz instrukcję praktyki w klasach I-III: kliknij tutaj

MODUŁ V: PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA NIECIĄGŁA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ / OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(20 godz.)

 

MODUŁ VI: INDYWIDUALNA PRAKTYKA SPECJALNOŚCIOWA

W ZAKRESIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ I TECHNICZNEJ DZIECKA /  EDUKACJI MUZYCZNEJ /  W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ / OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

Rok / semestr studiów: III rok /szósty

(40 godz; od maja do czerwca)

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej:kliknij tutaj

Pobierz instrukcję praktyki specjalnościowej w zakresie opieki nad małym dzieckiem:kliknij tutaj