Pracownicy

SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ i SZKOLNEJ 

 

Dyrektor Instytutu  

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Magdalena Grochowalska

 

KATEDRA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

 

dr hab. Iveta Kovalcikova prof. UP

dr hab. Olena Bocharova prof. UP

dr Magdalena Grochowalska

dr Celestyna Grzywniak

dr Barbara Kurowska

dr Jolanta Sajdera

dr Lucyna Smółka

mgr Urszula Dworska-Kaczmarczyk

mgr Aneta Wojnarowska

 

KATEDRA PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ

Kierownik Katedry

dr hab. Iwona Czaja-Chudyba prof. UP

 

dr Beata Sufa

dr Anna Szkolak-Stępień

dr Jovita Vaškevič-Buś

mgr Maria Janas

mgr Agnieszka Kosek

mgr Monika Kowalska

mgr Katarzyna Myśliwiec

 

KATEDRA PODSTAW EDUKACJI I METODYKI PRACY Z DZIEĆMI

Kierownik Katedry

dr hab. Krzysztof Kraszewski prof. UP

 

dr Jolanta Machowska-Goc

dr Barbara Nawolska

dr Ingrid Paśko

dr Katarzyna Slany

dr Anna Zadęcka-Cekiera

dr Joanna Żądło-Treder

 

KATEDRA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Kierownik Katedry

dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP

 

dr hab. Olena Bykovska prof. UP

dr hab. Robert Małoszowski  prof. UP

dr Aleksandra Litawa

mgr Kamil Baś

 

KATEDRA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I ARTYSTYCZNYCH

Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Teresa Żebrowska

 

prof. zw. dr hab. Adam Korzeniowski

mgr Joanna Szczyrba-Poroszewska

mgr Małgorzata Tęczyńska-Kęska

mgr Monika Semik

 

KATEDRA HISTORII OŚWIATY I WYCHOWANIA

Kierownik Katedry

dr hab. Katarzyna Dormus prof. UP

 

dr Jan Ryś

dr Ryszard Ślęczka

dr Anna Włoch

dr Justyna Wojniak

 

KATEDRA PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I ALTERNATYWNEJ
Kierownik Katedry 

dr hab. Michał Głażewski prof. UP

dr hab. Agata Popławska prof. UP

dr Kinga Orzeł-Dereń

dr Bożena Pawlak 

dr Ewa Żmijewska