Karty kursów, spec. nauczycielska

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia drugiego stopnia, niestacjonarne, specjalność nauczycielska

Action research w pracy nauczyciela

Antropologia kulturowa

Drama w edukacji dziecka

Dziecięcy repertuar muzyczny

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych

Ekspresja ruchowa

Język obcy dla celów akademickich

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego

Konstruktywizm w edukacji dziecka

Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela

Konwersatorium pedagogiczne

Kultura organizacyjna instytucji oświatowych

Logika

Metodologia badań społecznych

Nowe orientacje w edukacji

Podstawy wiedzy o sztuce

Prawa dziecka

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III

Projektowanie wieloaspektowej aktywności dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III

Strategie edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie edukacji polonistycznej w klasach I-III

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu A

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu B

Trening twórczości

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji

Wybrane zagadnienia konektywizmu

Wykład monograficzny

Wystąpienia publiczne