Karty kursów, spec. nauczycielska

Karty kursów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia drugiego stopnia, niestacjonarne, specjalność nauczycielska

Action research w pracy nauczyciela

Antropologia kulturowa 

Drama w edukacji dziecka 

Dziecięcy repertuar muzyczny

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych

Ekspresja ruchowa

Język obcy dla celów akademickich

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego 

Koncepcje poznawania dziecka 

Konstruktywizm w edukacji dziecka 

Konstruowanie programów i projektów edukacyjnych

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela 

Konwersatorium pedagogiczne 

Kultura organizacyjna instytucji oświatowych 

Logika 

Metodologia badań społecznych

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych 

Neurodydaktyka w nauczaniu i uceniu się w przedszkolu i klasach I-III 

Nowe orientacje w edukacji

Ochrona własności intelektualnej 

Podstawy wiedzy o sztuce 

Prawa dziecka 

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub klasach I-III

Projektowanie wieloaspektowej aktywności dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziec ka w przedszkolu i w klasach I-III 

Psychopedagogika emancypacyjna

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Seminarium magisterskie 

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III 

Strategie edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III 

Strategie edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie edukacji polonistycznej w klasach I-III 

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III 

Strategie edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III 

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu A 

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu B 

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej

Strategie wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach I-III 

Terapia z rodziną dysfunkcyjną i dzieckiem krzywdzonym 

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej 

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji 

Wybrane zagadnienia konektywizmu w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej 

Wykład monograficzny

Wystąpienia publiczne

Zarządzanie chaosem w kasie