Jakość kształcenia

Zasady dokumentacji i walidacji efektów kształcenia w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 

Efekty uczenia się dla kierunku PPiW, studia jednolite magisterskie

Efekty kształcenia dla kierunku PPiW, studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku PPiW, studia II stopnia

Sprawozdanie z weryfikacji efektów kształcenia