Organizacja praktyk w IPPiS

Organizacja praktyk w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla studentów

kierunku: Pedagogika

Specjalność : Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Specjalność: Wychowanie Małego Dziecka

Kierunku: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od 2014/2015

Specjalności: edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i techniczną oraz diagnoza i terapia pedagogiczna

obejmują :

  • ćwiczenia praktyczne: (tzw. nieciągłe)
  • Praktyki pedagogiczne zawodowe (ciagłe)
  • Praktyki pozapedagogiczne (żłobek)

 

Moduły praktyk:

studia I stopnia, stacjonarne

studia I stopnia, niestacjonarne

studia II stopnia, stacjonarne

studia II stopnia, niestacjonarne

 

Warunki zaliczania praktyk obowiązkowych w IPPiS