Plan studiów

Program i plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020:

kierunek: pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, stacjonarne