obligatoryjne i do wyboru

Antropologia_kulturowa

Biomedyczne_podstawy_rozwoju

Coaching_w_pracy_nauczyciela

Drama_w_edukacji_dziecka

Dziecięcy_repertuar_muzyczny

Edukacja_ogólnotechniczna_z_metodyką

Edukacja_zdrowotna_z_metodyką

Eksperymenty_twórcze_w_technikach_plastycznych

Ekspresja_ruchowa

Filozofia_wychowania

Gry_i_zabawy_komputerowe_w_edukacji_dziecka

Gry_i_zabawy_w_języku_obcym

Historia_myśli_pedagogicznej

Język_obcy

Język obcy dla celów akademickich

Ko-lekcja_obrazów_dla_dzieci_w_działaniach_plastycznych_i_spotkaniach_edukacyjnych_ze_sztuką

Koncepcje_partnerstwa_nauczycieli_i_rodziców_w_edukacji_dziecka

Koncepcje_poznawania_dziecka

Konstruktywizm_w_edukacji_dziecka

Konteksty_rozwoju_zawodowego_nauczyciela

Kultura_fizyczna Kultura_fizyczna_z_metodyką

Kultura_organizacyjna_instytucji_oświatowych

Kulturowe_konteksty_edukacji

Literatura_dziecięca_w_nauczaniu_języka_obcego

Literatura_i_media_dla_dzieci

Literatura_muzyczna_dla_dzieci_w_teorii_i_praktyce

Logika

Metodologia_badań_społecznych

Metodyka_edukacji_matematycznej_w_klasach_I-III

Metodyka_edukacji_muzycznej

Metodyka_edukacji_plastycznej_w_przedszkolu_i_klasach_I-III__I

Metodyka_edukacji_polonistycznej_w_klasach_I-III

Metodyka_edukacji_środowiskowej

Metodyka_nauczania_języka_obcego

Metodyka_stymulowania_rozwoju_dziecka_w_przedszkolu

Modele_diagnozy_i_terapii_zaburzeń psychicznych

Modele_i_strategie_edukacji_zintegrowanej Muzyka_w_edukacji_dziecka

Neurodydaktyka_w_nauczaniu_i_uczeniu_się Nowe_orientacje_w_edukacji

Ochrona_własności_intelektualnej

Organizowanie_środowiska_wychowującego_w_przedszkolu

Pedagogika_alternatywna

Pedagogika_porównawcza

Pedagogika_przedszkolna

Pedagogika_wczesnoszkolna

Pierwsza_pomoc_przedmedyczna

Plastyka_w_edukacji_dziecka

Podmiotowość_dziecka_w_edukacji_przedszkolnej_lub_wczesnoszkolnej

Podstawy_dydaktyki

Podstawy_edukacji_matematycznej

Podstawy_edukacji_środowiskowej

Podstawy_wiedzy_o_sztuce

Praca_w_klasach_terapeutycznych_i_integracyjnych

Praca_z_dzieckiem_z_doświadczeniem_migracji

Praca_z_dzieckiem_zdolnym

Praktyka_dydaktyczno-wychowawacza_w_klasach_I-III

Praktyka_ogólnopedagogiczna__nieciągła

Praktyka_wolontariacka_w_klasach_I-III

Praktyka_wolontariacka_w_przedszkolu

Praktyka_wychowawczo-dydaktyczna__nieciągła_w_przedszkolu

Prawa_dziecka_i_podstawy_prawne_pracy_nauczyciela

Profilaktyka_agresji_w_działaniach_wychowawczych

Projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_lub_klasach_I-III

Projektowanie_wieloaspektowej_aktywnośći_plastycznej_dziecka_w_przedszkolu_i_klasach_I-III

Projektowanie_wielostronnej_aktywności_muzycznej_dziecka

Psychodydaktyka_kreatywności

Psychologia_kliniczna_i_społeczna

Psychologia_ogólna

Psychologia_rozwojowa_i_wychowawcza

Psychologiczne_i_pedagogiczne_podstawy_nauczania_języka_obcego_dzieci

Psychopedagogika_emancypacyjna

Rozwiązywanie_problemów_wychowawczych

Seminarium_dyplomowe

Strategie_edukacji_matematycznej_w_klasach_I-III

Strategie_edukacji_muzycznej

Strategie_edukacji_plastycznej_w_przedszkolu_i_klasach_I-III

Strategie_edukacji_polonistycznej

Strategie_edukacji_środowiskowej_w_klasach_I-III

Strategie_edukacji_technicznej

Strategie_wspierania_rozwoju_dziecka_w_przedszkolu

Strategie_wspierania_rozwoju_ucznia_w_edukacji_zintegrowanej

Środki_ekspresji_i_percepcji_muzycznej_dzieci

Techniki_plastyczne_w_zabawach_i_przygodach_twórczych_w_przedszkolu_i_kl._I-III

Teoria_gier_jako_strategia_podejmowania_decyzji

Teoria_i_praktyka_wychowania

Terapia_z_rodziną_dysfunkcyjną_i_dzieckiem_krzywdzonym

Trening_twórczości

Uczenie_się_języka_w_wybranych_koncepcjach_pedagogicznych

Wiedza_o_jezyku

Wprowadzenie_do_pedagogiki

Wprowadzenie_do_projektu_badawczego

Wspieranie_dzieci_z_zaburzeniami_psychomotorycznymi_w_przedszkolu_i_w_szkole

Współczesne_koncepcje_filozofii_i_etyki

Współczesne_koncepcje_pedagogiki_przedszkolnej

Współczesne_koncepcje_pedagogiki_wczesnoszkolnej

Współczesne_środki_dydaktyczne_w_edukacji_przedszkolnej_i_wczesnoszkolnej

Wybrane_aspekty_edukacji_lingwistycznej_dzieci

Wybrane_zagadnienia_kognitywizmu_w_edukacji