Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, studia niestacjonarne

Zarządzenie w sprawie limitów niedoborów punktowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020