Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych – pobierz

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych – pobierz

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych – przejdź do strony głównej Uniwersytetu

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych – przejdź do strony Wydziału Pedagogicznego