Terminy składania wniosków o stypendia i domy studenckie na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację Pani prof. dr hab. Katarzyny Potyrały – Prorektor ds. Studenckich, dotyczącą kolejnych terminów składania wniosków o stypendia i domy studenckie na rok akademicki 2018/2019. Harmonogram przyjmowania wniosków o stypendia socjalne; Procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

» Więcej informacji

INSTYTUT ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ ZE STUTTGARTEM

2

22 kwietnia b.r. została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie a Wolną Szkołą Wyższą w Stuttgarcie (Freie Hochschule Stuttgart). Ze strony polskiej porozumienie podpisał (uprzednio) JM Prorektor ds. Rozwoju UP, prof. dr hab. Robert Stawarz, zaś ze strony niemieckiej sygnował ją tego dnia – przedstawiciel Kolegium FHS – prof. dr Tomas Zdrazil (FHS jest

» Więcej informacji

Wolontariat w Biurze Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie znajdujące się przy ul. J. Dunajewskiego 8 (Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”) poszukuje wolontariuszy chcących zaangażować się w działalność Instytutu. Biuro prowadzi działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze we współpracy ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami oświatowymi lub kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, mediami, polskimi organizacjami i instytucjami emigracyjnymi oraz

» Więcej informacji
1 2 3 4 5 6