Tag Archives: slajdy

INSTYTUT REALIZUJE WSPÓŁPRACĘ ZE STUTTGARTEM – WIZYTA PROF. PETERA LUTZKERA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

20190228_113048

W dniach od 27 lutego do 6 marca b.r. przebywał w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej prof. Peter Lutzker z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Stuttgarcie, z którą w ubiegłym roku Instytut podpisał umowę o współpracy. Profesor Lutzker, Amerykanin, nowojorczyk z pochodzenia, mieszkający od wielu lat w Niemczech, pedagog, antropolog, muzyk i lingwista, gościł już uprzednio w naszym Instytucie z wykładami

» Więcej informacji

Konferencja Naukowa w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919-2019) „Przemiany szkoły polskiej XVIII-XXI wiek” Kraków, 1-2 kwietnia 2019

LOGO PROSTOKĄT

            W kwietniu 1919 roku w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Polskich Towarzystw Nauczycielskich. W niepodległym Państwie Polskim był to pierwszy ogólnokrajowy zjazd nauczycieli i działaczy oświatowych, który ze względu na rolę jaką odegrał  w pracach nad kształtowaniem się systemu edukacji narodowej zwany był Sejmem Nauczycielskim.             Pragnąc przypomnieć to ważne w historii polskiego szkolnictwa wydarzenie Katedra Historii Oświaty i Wychowania

» Więcej informacji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja

Bez tytułu

Szanowni Państwo Z przyjemnością zapraszam na IV nasze spotkanie do Krakowa KOMUNIKAT NR 1 Katedra Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Wydział Stuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem The Cultural Association „ARS” Instytutem Pedagogiki i Psychologii Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im Dragomanowa w Kijowie Instytutem Muzyki i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Pedagogicznego

» Więcej informacji

Program Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego

happy friends

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego. Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze roku akademickiego 2019 2020 Dokumenty oraz zasady dostępne na naszej stronie internetowej: https://bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2019-2020/ Serdecznie zapraszamy!

» Więcej informacji

PROJEKT POWER realizowany przez „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza–ciekawość–pasja”

CA

  Od września 2018r. do marca 2020r. realizowany jest w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie we współpracy z krakowskimi Szkołami Podstawowymi (nr 7, nr 58 oraz nr 162) projekt „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza–ciekawość–pasja”. Autorem koncepcji i koordynatorem projektu jest dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP, a środki na jego wykonanie zostały pozyskane z konkursu NCBR – program POWER

» Więcej informacji