O Studiach

Instytut Techniki prowadzi studia na kierunku
Edukacja techniczno-informatyczna

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5 - letnie)

Specjalności

 nauczycielskie:

 • technika z informatyką
 • odnawialne źródła energii

 nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice
 • inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Studia dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków informatycznych, matematycznych lub fizycznych (2-letnie) lub inżyniera (1,5-roczne)

Specjalności

  nauczycielska:

 • technika z informatyką

  nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice
 • technologie internetowe i multimedialne
 • mechatronika
 • źródła energii ekologicznej i odnawialnej
STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie)

Specjalności

  nauczycielska:

 • technika z informatyka

  nienauczycielska:

 • informatyka stosowana w technice

 

STUDIA NIESTACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

(2-letnie) oraz (1,5-roczne) Studia dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków informatycznych, matematycznych lub fizycznych (2-letnie) lub inżyniera (1,5-roczne)

Specjalności

  nauczycielska:

 • technika z informatyka

  nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice
 • mechatronika
 • źródła energii ekologiczje i odnawialnej

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja techniczna - Studia kwalifikacyjne (2-semestry) nauczycielskie w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu: zajęcia techniczne na II i III etapie edukacyjnym. Studia przeznaczone dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich), posiadających uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie - Studia kwalifikacyjne (3-semestry) nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego dla absolwentów studiów wyższych posiadające przygotowanie merytoryczne. Przygotowanie do nauczania (prowadzenia zajęć) przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Studia przeznaczone dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat, inżynier), dające przygotowanie merytoryczne do nauczania  przedmiotów zawodowych (prowadzenia zajęć).

Komputerowe wspomaganie prac projektowych  - CAx  (2-semestry). Studia przygotowują słuchaczy do praktycznego wykorzystania szerokiego wachlarza narzędzi - oprogramowania inżynierskiego CAx, na każdym etapie procesu powstawania produktu, zaczynając od prac koncepcyjnych, wykonania trójwymiarowych fotorealistycznych modeli  i dokumentacji rysunkowej, przeprowadzenia badań wirtualnych, analiz obrazu, aż do wykonania prototypów.

Mechatronika - Studia kwalifikacyjne (3-semestry) nauczycielskie w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu: zajęcia techniczne na III i IV etapie edukacyjnym. Studia przeznaczone dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich), posiadających uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nauczyciel praktycznej nauki zawoduCelem studiów jest nadanie słuchaczom kwalifikacji pedagogicznych i przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych w obszarze specjalności: elektrycznych, mechanicznych i budowlanych.
Studia podyplomowe umożliwią uzyskanie kwalifikacji (3-semestry) pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych, itp. Dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia studiów wyższych technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Odnawialne źródła energii - Studia doskonalące (2-semestry) w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii. Studia przeznaczone dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (inżynierskich, licencjackich) albo drugiego stopnia (magisterskich).

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem