Seminarium z Geometrii Algebraicznej i Algebry Przemiennej, Semestr Letni 2020

Seminarium odbywa sie we wtorki, w godzinach 10:15 -- 11:45, w sali 118. Od 10 marca seminarium odbywa sie online!

Tu jest link do zblizonego tematycznie seminarium na UJ

termin wykladowca tytul
3 marca 2020 Marcin Dumnicki CANCELLED !!! Matrix approach to unexpected hypersurfaces
10 marca 2020 Marcin Dumnicki Matrix approach to unexpected hypersurfaces
17 marca 2020 Marcin Dumnicki Matrix approach to unexpected hypersurfaces
24 marca 2020 Marcin Dumnicki Matrix approach to unexpected hypersurfaces
31 marca 2020 Lucja Farnik Veneroni maps I
7 kwietnia 2020 Lucja Farnik cancelled
14 kwietnia 2020 Mateusz Michalek (MPIM Leipzig) Lagrangian Grassmannian, equivariant K-theory, compactifications of moduli spaces and other notions from algebraic statistics
21 kwietnia 2020 Lucja Farnik Veneroni maps II
28 kwietnia 2020 Marcin Dumnicki Base loci of Veneroni maps
5 maja 2020 Halszka Tutaj-Gasinska New constructions of unexpected hypersurfaces in Pn (slajdy)
19 maja 2020 Tomasz Szemberg Klein Quartic, the spring of mathematical joy, old and new
26 maja 2020 Piotr Pokora Rational curves arrangements in the modern theory of algebraic surfaces
2 czerwca 2020 Maria Tombarkiewicz. Maciej Zieba Wokol twierdzenia Cayleya-Bacharacha
9 czerwca 2020 Lukasz Merta (UJ) Nierozkladalne krzywe wymierne o zadanej liczbie punktow potrojnych
Natalia Kupiec (UJ) Nieoczekiwane hiperpowierzchnie w P^n i nieoczekiwane wyniki
16 czerwca 2020

Minione semestry