DO POBRANIA

—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–

Komunikat I

Program Konferencji

—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–

Wybrane materiały z poprzedniej Konferencji 

„Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”

7-9 listopada 2013

 

1) Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2) Udostępnione prezentacje:

Analiza tendencji wieloletnich zmian pokrycia terenu w funkcji wybranych atraktorów na podstawie publicznych baz danych CORINE Land Cover

Wykorzystanie oprogramowania Hec-Ras w modelowaniu hydrologicznym

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych

Reanaliza NCEP-NCAR jako przykład ogólnodostępnej bazy danych klimatologicznych

Przegląd stanu fortyfikacji w Węgierskiej Górce w przededniu II wojny światowej za pomocą współczesnych narzędzi

Wpływ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obrót nieruchomościami i ruch budowlany w gminie Dobczyce

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Trakt Cesarski” – recenzja treści merytorycznej i sugestie poprawy z użyciem darmowych narzędzi

—————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–

Create by Piotr Kozyra
WordPress theme: Kippis 1.15