Konferencja poświęcona będzie wykorzystaniu narzędzi GIS (Geographic Information Systems) w badaniach środowiska. Celem drugiego już spotkania organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Geografów i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie będzie prezentacja najnowszych narzędzi geoinformacyjnych oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania. Grupą docelową, do której skierowana jest konferencja są młodzi naukowcy (studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, dydaktycy, przedstawiciele administracji publicznej i small biznesu), którzy w swoich badaniach wykorzystują najnowsze, innowacyjne narzędzia i technologie.

Sesja panelowa zostanie zorganizowana dzięki zaangażowaniu merytorycznemu, organizacyjnemu i finansowemu Instytutu Geografii oraz Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2014 w budynku głównym UP przy ulicy Podchorążych 2.

Po konferencji planujemy wydanie publikacji – monografii z cyklu prac SKNG UP z podtytułem „GIS-DZIŚ”. Artykuły powstałe na bazie referatów będą recenzowane.

Create by Piotr Kozyra
WordPress theme: Kippis 1.15