Opcja 1. Opłata konferencyjna – 150 zł

(w tym: 1 nocleg*, 2 obiady, materiały konferencyjne, poczęstunki
w przerwach kawowych, publikacja pokonferencyjna)

Opcja 2. Opłata konferencyjna bez noclegu i wyżywienia – 50 zł

(w tym: materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna)

Opcja 3. Uczestnictwo bez wystąpienia – 0 zł

 

Czynimy usilne starania o pozyskanie sponsorów i obniżenie opłaty konferencyjnej, bądź zorganizowanie dodatkowych atrakcji dla uczestników.

 

* W ramach opcji 1 zapewniamy jeden nocleg w hostelu. Za dodatkową opłatą możemy zarezerwować noclegi przed i po konferencji.

 

Wpłaty:

Wpłaty należy dokonać na konto banku PEKAO S.A.

Nr rachunku: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

NIP: 675-02-00-195

z dopiskiem „SKNGUP” wraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/-ów.

Create by Piotr Kozyra
WordPress theme: Kippis 1.15