Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska”, która odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2013 roku w Krakowie.

Konferencja poświęcona będzie wykorzystaniu darmowych baz danych i programów open source w badaniach naukowych. Warto podkreślić, iż ma ona charakter interdyscyplinarny, co pozwoli na wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń nt. możliwych zastosowań w różnych dziedzinach nauki.

W ramach Konferencji przewidujemy dwa dni referatowe, sesję posterową, a w trzecim dniu warsztaty z oprogramowania GRASS, QGIS, ILWIS oraz mapowania w OpenStreetMap. Do aktywnego uczestnictwa w wykładach i warsztatach zachęcamy szczególnie studentów, członków kół naukowych, doktorantów, jak również pracowników naukowych.

Wydarzeniu patronują: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego – Prof. dr hab. Michał Śliwa oraz Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska. Patronat medialny Konferencji objęły: Radio Spektrum oraz portal dlastudenta.pl.

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Organizatorów,

Dariusz Mikołajczyk

Sekcja Geoinformacji SKNG UP

Create by Piotr Kozyra
WordPress theme: Kippis 1.15