Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej TUTAJ.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w stosownym terminie.

Create by Piotr Kozyra
WordPress theme: Kippis 1.15