Poczet Dydaktyków Chemii

Dla opracowujących życiorys

Nadesłane notatki o przedstawianym dydaktyku chemii powinny zawierać: 

 • Imię i Nazwisko
 • Datę urodzenia (w przypadku nieżyjących datę śmierci i miejsce)
 • Medale, odznaczenia, znaczące nagrody 
 • Przebieg kształcenia. (szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia, doktorat, habilitacja – gdzie i kiedy. Temat pracy magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej)
 • Przebieg pracy zawodowej. 
 • Osiągnięcia w zakresie dydaktyki chemii
 • Tematyka prowadzonych badań. 
 • Tematyka szczególnych zainteresowań z zakresu dydaktyki chemii.
 • Ogólna liczba wydanych publikacji i książek.
 • Najważniejsze książki
 • Informacja o innych zainteresowaniach
 • Inne istotne informacje.
 • W miarę możliwości należy dostarczyć fotografię 


Dane o formie notatki:

Czcionka 12pkt, TimesNewRoman, całość notatki wraz ze spacjami nie powinna przekraczać 2750 znaków (odpowiada to jeden stronie A4 przy marginesach 2,5 cm oraz 34 wierszach na stronie przy odstępie między wierszami 1,5). Tekst nie justowany. Wcięcie pierwszego wiersza 0,6 cm. Tekst bez dzielenia na sekcje.

Zapytania oraz opracowane notatki prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pocztą tradycyjną na adres

Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków 

Szanowni Państwo Czytelnicy tej strony

Na wiosnę 2005 r. zwróciliśmy się do żyjących dydaktyków chemii o przesłanie nam życiorysów osób zasłużonych dla dydaktyki chemii w Polsce. Dotyczy to osób zarówno tych, którzy już nie żyją oraz tych, którzy żyją i pracują w zakresie podnoszenia rangi dydaktyki chemii.

Zdajemy sobie sprawę, że opracowanie takie jest szczególnie ważne teraz w okresie przemian, jakie zachodzą w naszym szkolnictwie.

Sądzimy ze dla potomnych powinniśmy utrwalić przynajmniej krótkie notatki na temat polskich dydaktyków chemii. Nasze przedsięwzięcie ma wymiar wieloaspektowy. Między innymi chcemy podkreślić jak ważną rolę odgrywa dydaktyka chemii w procesie kształcenia, wykazać od jak dawna funkcjonuje dydaktyka chemii (nie metodyka) w Polsce oraz przybliżyć szerszemu gronu odbiorców sylwetki znanych polskich dydaktyków chemii zarówno działających współcześnie jak i tych, którzy już od nas odeszli. 

Nasze przedsięwzięcie będzie tylko wtedy wiarygodne, gdy w redagowaniu jego weźmie udział jak najwięcej z osób z różnych ośrodków naukowych.

Umieszczeni w wykazie żyjący dydaktycy najlepiej będzie, jeżeli napiszą sami o sobie, a na ich notatki czekamy niecierpliwie

Dlatego:
 • prosimy o nadsyłanie dalszych życiorysów Polskich Dydaktyków 
 • prosimy też o uzupełnienie listy czyje życiorysy należy jeszcze opracować

W wydawaniu opracowanie przewidujemy kilka etapów:
 • Zamieszczanie na naszych stronach internetowych notatek otrzymanych od Państwa o polskich dydaktykach chemii.
 • Wydanie opracowania w postaci elektronicznego zapisu na CD.
 • Wydanie opracowania w formie drukowanej (do wydania zostanie powołany w drodze wyboru spośród wybitnych dydaktyków komitet redakcyjny , który zweryfikuje i zatwierdzi do druku proponowane do wydania materiały, 


Naszym zamierzeniem jest wydanie opracowania przedstawiającego naszych dydaktyków od jak najdawniejszych czasów.

Dlatego w dalszym ciągu zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie informacji dotyczących znanych Państwu dydaktyków chemii, tych, którzy pracują obecnie oraz tych, którzy działali w Państwa jednostkach a odeszli już na emeryturę oraz tych, którzy już nie żyją. 

Ponieważ całe nasze przedsięwzięcie nie jest finansowane, dlatego nie przewidujemy obecnie honorariów dla autorów. Natomiast sądzimy, że jest to nasza powinność względem tych, którzy tworzyli polską dydaktykę chemii. 

Każda notatka zamieszczona w każdej z naszych form publikacji będzie opatrzona nazwiskiem autora. W przypadku gdyby nadesłano dwie notatki o tym samym dydaktyku to będą one stanowiły współautorstwo po wcześniejszych ustaleniach obydwu współautorów, co do jej treści.

Redaktorzy wydania elektronicznego

dr hab. Jan Rajmund Paśko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
dr Paweł Cieśla (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
dr Małgorzata Nodzyńska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zapytania oraz opracowane notatki prosimy przesyłać na podane wyżej adresy email lub pocztą tradycyjną na adres: 

Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków