Poczet Dydaktyków Chemii

Stanisław Banaszkiewicz chemik, wybitny  nauczyciel, wychowawca wielu olimpijczyków,  urodził się w 1932 roku. W 1950 r. ukończył  liceum pedagogiczne i zaczął pracę jako nauczyciel w Radomiu. Studia wyższe ukończył w 1954 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.

Po studiach rozpoczął pracę w Radomiu w VI Liceum im. Jana Kochanowskiego, a w 1968 podjął także pracę w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Kielcach obecnej Politechnice Radomskiej. Na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia prowadził zajęcia z podstaw chemii i chemii organicznej. W liceum Kochanowskiego utworzył pracownię chemiczną, gromadził literaturę fachową i przelewał na młodych ludzi swoją pasję uczenia się chemii. W 1972 r. Stanisław Banaszkiewicz na Uniwersytecie Śląskim obronił pracę doktorską z zakresu nauk chemicznych.  Współtworzył  Regionalny Konkurs Chemiczny Politechniki Radomskiej, a także jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej. W ponad 50 letniej pracy zawodowej, także jako opiekun koła chemicznego wychował ponad 400 finalistów olimpiady, w tym 125 laureatów i 68 wyróżnionych. W swojej wieloletniej pracy z młodzieżą cenił sobie zaangażowanie,  pracowitość i sumienność. Ze swej strony poświęcał czas, dzielił się ogromnym doświadczeniem, pomagał przebrnąć przez zawiłości chemii. W swojej pracy w szkole szczególną uwagę zwracał na przygotowanie młodzieży do olimpiady chemicznej. Tak naprawdę nie było ważne, które miejsce zajął olimpijczyk, ale co się nauczył. W pracę z młodzieżą wkładał całe serce, chociaż niektórzy twierdzą, że był surowy i wymagający. Swoją pasję chemiczną w umiejętny sposób przekazywał każdemu, kto chciał słuchać i się uczyć. Będąc już na emeryturze nadal pomagał uczniom przygotowywać się do olimpiady chemicznej. Ostatecznie z kółkiem pożegnał się w czerwcu 2011 roku. Liceum Kochanowskiego utraciło wtedy wybitnego dydaktyka i promotora młodzieży.  Dr Stanisław Banaszkiewicz w latach 1995 – 2003 był radnym Miasta Radomia. Za swoje zasługi w dziedzinie chemii i pracy z młodzieżą został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Medalem Jana Harabaszewskiego nadanym w 1994 r. przez Polskie Towarzystwo Chemiczne „za wybitne osiągnięcia w nauczaniu chemii i niepospolite zasługi dla rozwoju Olimpiady Chemicznej”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Kazimierza Pułaskiego, Imiennym Medalem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej. Otrzymał również szereg nagród: Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kuratora Oświaty Wychowania, Prezydenta Miasta Radomia, Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Radomskiej (łącznie 29 nagród), Nagrodę „Mój Radom” dla uczczenia pamięci biskupa Jana Chrapka. Jest autorem 14 książek, 11 publikacji naukowych, 43 publikacji metodycznych, 17 recenzji na zlecenie wydawnictw oraz szeregu wystąpień na zjazdach naukowych. Od 2004 Profesor jest członkiem Kapituły Stypendium im. J. Piłsudskiego oraz członkiem Komitetu Honorowego zmierzającego do utworzenia w Radomiu Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego. W 2008 r. Stanisław Banaszkiewicz został przedstawiony do tytułu Honorowego Obywatela Radomia.

Wybrane publikacje:

  • Zadania egzaminacyjne z chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne, Stanisław Banaszkiewicz, Jerzy Borycki, Wojciech T. Kacperski, Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 1989
  • Piąty Konkurs Chemiczny dla szkół średnich województwa radomskiego, Stanisław Banaszkiewicz, Jerzy Borycki, Wojciech T. Kacperski, Ryszard Świetlik, Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 1988
  • Materiały pomocnicze z chemii dla kandydatów na Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia WSI w Radomiu, Stanislaw Banaszkiewicz, Jerzy Borycki, Wojciech T. Kacperski, Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 1989
  • Tematy egzaminacyjne z chemii z rozwiązaniami dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne w latach 1987 - 1988, Stanisław Banaszkiewicz, Wojciech T. Kacperski, Ryszard Świetlik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Kraków 1990
  • Elementy chemii organicznej, Stanisław Banaszkiewicz, Krzysztof Golec, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2002, ISBN 8373510869
  • Podstawy chemii, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003, ISBN 8373510117
  • Chemia organiczna 2: zbiór zadań Wydawnictwo Nowa Era 2004, ISBN 8374091789
  • Analiza związków organicznych, Stanisław Banaszkiewicz, Roman Kukułka, Maria Manek, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005, ISBN 8373511660
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006, ISBN 8373510907

 

Źródło:

 www.radom.pl

www.echodnia.eu

www.radom.gazeta.pl

http://kochanowski.iq.pl

http://pl.wikipedia.org/

encyklopedia.servis.pl Stanisław Banaszkiewicz

 

Opracowała Agnieszka Wojewodzic